Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

Tìm về ký ức

1959_Giảng viên và sinh viên đào ao nuôi cá tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội
1959_Giảng viên và sinh viên đào ao nuôi cá tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội
1966_Sinh viên thủy sản trong giờ thực hành
1966_Sinh viên thủy sản trong giờ thực hành
Trường vào năm 1976
Trường vào năm 1976
Năm 2006_Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và đổi tên thành Trường ĐH Nha Trang
Năm 2006_Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và đổi tên thành Trường ĐH Nha Trang
Năm 2014_Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trường
Năm 2014_Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trường