Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

Hỉnh ảnh tiêu biểu

Phan Vĩnh Thịnh
Phan Vĩnh Thịnh
Tết trồng cây - Trương Trọng Ánh
Tết trồng cây - Trương Trọng Ánh
Đồi Lasan -Huynh Lê Hồng
Đồi Lasan -Huynh Lê Hồng
Giảng đường G3 - Huỳnh Lê Hồng Thái
Giảng đường G3 - Huỳnh Lê Hồng Thái
Trương Trọng Ánh_một góc nhà truyền thống
Trương Trọng Ánh_một góc nhà truyền thống
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 2
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 2
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng 2
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng 2
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy 2
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy 2