MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRÊN THƯ VIỆN ẢNH

Người sử dụng vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng hình ảnh dưới đây:

1. Đối tượng sử dụng: toàn thể CBVC, sinh viên, học viên trong Trường, các cá nhân/tổ chức khác ngoài Trường

2. Nguyên tắc chung: 

- Ảnh chỉ được sử dụng với mục đích làm tư liệu, tuyên truyền, quảng bá Nhà trường, không sử dụng vào mục đích thương mại

- Ảnh có thể được chỉnh sửa lại màu sắc, kích thước, khung dáng khi được sử dụng trong các thiết kế nhưng không được bóp méo, làm sai lệch ảnh

3. Quy định sử dụng ảnh:

3.1 Ghi nguồn ảnh: tên tác giả tại vị trí phía dưới ảnh, dưới bài viết hoặc tại Mục Thông tin (Credits) trong các trường hợp:

- Sử dụng trong các ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử phục vụ quảng bá (brochure, cẩm nang, tờ rơi, bản tin đối ngoại)

- Sử dụng để đăng tải lên các fanpage của Trường trên MXH

- Sử dụng đăng tin trên website (nếu có)

- Sử dụng để triển lãm

- Các cá nhân, tổ chức ngoài Trường sử dụng khi phối hợp tuyên truyền quảng bá

3.2 Miễn ghi nguồn với các trường hợp:

- Sử dụng ảnh Trường trong các báo cáo, bài thuyết trình của giảng viên

- Sử dụng trong các thiết kế banner trên website, pa-nô quảng cáo của Trường

- Các trường hợp khác được tác giả cho phép