Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

Con người NTU

Kỷ yếu sinh viên
Kỷ yếu sinh viên
Huỳnh Lê Hồng Thái_chung sức
Huỳnh Lê Hồng Thái_chung sức
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên NTU_2
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên NTU_2
Nguyễn Tuấn_Chào tân sinh viên
Nguyễn Tuấn_Chào tân sinh viên
Trương Trọng Ánh_Cố lên
Trương Trọng Ánh_Cố lên
Giáo viên tình nguyện tiếng Anh
Giáo viên tình nguyện tiếng Anh
Trương Trọng Ánh_Hội thi văn nghệ
Trương Trọng Ánh_Hội thi văn nghệ
Trương Trọng Ánh_Flashmob
Trương Trọng Ánh_Flashmob
Trương Trọng Ánh_Vào bếp bằng cả trái tim
Trương Trọng Ánh_Vào bếp bằng cả trái tim
Trương Trọng Ánh_chung sức
Trương Trọng Ánh_chung sức
Trương Trọng Ánh_Miss NTU
Trương Trọng Ánh_Miss NTU
Trương Trọng Ánh_Đội cổ vũ
Trương Trọng Ánh_Đội cổ vũ
Trương Trọng Ánh_Tiếp sức đến trường
Trương Trọng Ánh_Tiếp sức đến trường
Trương Trọng Ánh_Đội cổ vũ_2
Trương Trọng Ánh_Đội cổ vũ_2