Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

Phong cảnh - CSVC

Phan Vĩnh Thịnh
Phan Vĩnh Thịnh
Tết trồng cây - Trương Trọng Ánh
Tết trồng cây - Trương Trọng Ánh
Csvc_1
Csvc_1
Csvc_1
Csvc_1
PTN Công nghệ cao
PTN Công nghệ cao
Giảng đường G7
Giảng đường G7
sân bóng đá
sân bóng đá
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G3
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G3
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G4
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G4
Huỳnh Lê Hồng Thái_NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G3 từ trên cao
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng đường G3 từ trên cao
Huỳnh Lê Hồng Thái_khu hiệu bộ
Huỳnh Lê Hồng Thái_khu hiệu bộ
Huỳnh Lê Hồng Thái_đồi La san_NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_đồi La san_NTU
Huỳnh Thanh Thắng_giảng đường G2
Huỳnh Thanh Thắng_giảng đường G2
Khoa Trần_Một thoáng sân trường
Khoa Trần_Một thoáng sân trường
Ký túc xá
Ký túc xá
ký túc xá_2
ký túc xá_2
Lê Quang Thịnh_sân trường hiệu bộ
Lê Quang Thịnh_sân trường hiệu bộ
Lê Quang Thịnh_phản chiếu
Lê Quang Thịnh_phản chiếu
Nguyễn Gia Huy_Sail to wisdom
Nguyễn Gia Huy_Sail to wisdom
Nguyễn Thọ Minh Huân_giảng đường
Nguyễn Thọ Minh Huân_giảng đường
Nguyễn Tuấn_nhà đá
Nguyễn Tuấn_nhà đá
Nguyễn Tuấn_khuôn viên Trường
Nguyễn Tuấn_khuôn viên Trường
Nguyễn Tuấn_không gian xanh NTU
Nguyễn Tuấn_không gian xanh NTU
Nguyễn Tuấn_Một góc NTU về đêm
Nguyễn Tuấn_Một góc NTU về đêm
Nguyễn Tuấn_NTU nhìn từ xa
Nguyễn Tuấn_NTU nhìn từ xa
Thư viện
Thư viện
Nguyễn Tuấn_NTU trung tâm đào tạo và nghiên cứu
Nguyễn Tuấn_NTU trung tâm đào tạo và nghiên cứu
Trương Hải Nguyên_nét đẹp nhà truyền thống
Trương Hải Nguyên_nét đẹp nhà truyền thống
Trương Trọng Ánh_một góc nhà truyền thống
Trương Trọng Ánh_một góc nhà truyền thống
Trượng Trọng Ánh_phượng vỹ NTU
Trượng Trọng Ánh_phượng vỹ NTU
Trương Trọng Ánh_NTU vào hạ
Trương Trọng Ánh_NTU vào hạ
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_khuôn viên 2
Trương Trọng Ánh_khuôn viên 2
Trương Trọng Ánh_chỉ dẫn khu vực
Trương Trọng Ánh_chỉ dẫn khu vực
Trương Trọng Ánh_đài phun nước
Trương Trọng Ánh_đài phun nước
Trương Trọng Ánh_giảng đường G7
Trương Trọng Ánh_giảng đường G7
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 2
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 2
Trương Trọng Ánh_hoa giấy
Trương Trọng Ánh_hoa giấy
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng
Trương Trọng Ánh_NTU
Trương Trọng Ánh_NTU
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng 2
Trương Trọng Ánh_tuyết sơn phi hồng 2
Trương Trọng Ánh_mùa thay lá
Trương Trọng Ánh_mùa thay lá
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 3
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU 3
Trường ĐH Nha Trang
Trường ĐH Nha Trang
Cơ sở thực tập sản xuất cá giống
Cơ sở thực tập sản xuất cá giống
Trương Trọng Ánh_Viện Tàu thủy
Trương Trọng Ánh_Viện Tàu thủy
Khoa Trần_Một thoáng sân trường
Khoa Trần_Một thoáng sân trường
Huỳnh Lê Hồng Thái_NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_NTU
Trương Trọng Ánh_muồng hoàng yến
Trương Trọng Ánh_muồng hoàng yến
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_khuôn viên
Trương Trọng Ánh_một góc Trường
Trương Trọng Ánh_một góc Trường
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_2
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_2
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_3
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_3
Trương Trọng Ánh_Hội sách
Trương Trọng Ánh_Hội sách
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_4
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_4
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_5
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_5
Trương Trọng Ánh_đường Thanh niên
Trương Trọng Ánh_đường Thanh niên
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_5
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_5
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_6
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_6
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_6
Trương Trọng Ánh_một góc Trường_6
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU
Trương Trọng Ánh_60 năm NTU
Trương Trọng Ánh_Phượng vỹ
Trương Trọng Ánh_Phượng vỹ
Cổng trường Đại học Nha Trang
Cổng trường Đại học Nha Trang