Bộ sưu tập ảnh Trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University Gallery

Đào tạo-NCKH-HTQT-SV

Huỳnh Lê Hồng Thái_làm thí nghiệm
Huỳnh Lê Hồng Thái_làm thí nghiệm
Sinh viên ngày tốt nghiệp
Sinh viên ngày tốt nghiệp
Ký kết hợp tác với Vietnam Airlines
Ký kết hợp tác với Vietnam Airlines
Sinh viên ĐH Southern Cross tham gia khóa trao đổi ngắn hạn tại NTU
Sinh viên ĐH Southern Cross tham gia khóa trao đổi ngắn hạn tại NTU
Huỳnh Lê Hồng Thái_tiết học ngoại ngữ
Huỳnh Lê Hồng Thái_tiết học ngoại ngữ
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Điện Điện tử thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Điện Điện tử thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_biểu diễn võ cổ truyền
Huỳnh Lê Hồng Thái_biểu diễn võ cổ truyền
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNSH
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNSH
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNSH 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNSH 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNTP thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_CNTP thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên CNTT thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên CNTT thực hành
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên CNTT
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên CNTT
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Cơ khí
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Cơ khí
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên cơ khí 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên cơ khí 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_đọc bản vẽ
Huỳnh Lê Hồng Thái_đọc bản vẽ
Huỳnh Lê Hồng Thái_thí nghiệm
Huỳnh Lê Hồng Thái_thí nghiệm
Huỳnh Lê Hồng Thái_khám phá tàu thủy
Huỳnh Lê Hồng Thái_khám phá tàu thủy
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Xây dựng
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Xây dựng
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Xây dựng 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Xây dựng 2
Huỳnh Lê Hồng Thái_kiến tập
Huỳnh Lê Hồng Thái_kiến tập
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Kỹ thuật Giao thông
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên Kỹ thuật Giao thông
Huỳnh Lê Hồng Thái_ngày mở
Huỳnh Lê Hồng Thái_ngày mở
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên cơ khí 3
Huỳnh Lê Hồng Thái_sinh viên cơ khí 3
Huỳnh Lê Hồng Thái_tham quan thực tế tại HVS
Huỳnh Lê Hồng Thái_tham quan thực tế tại HVS
Lễ tốt nghiệp chương trình Norhed
Lễ tốt nghiệp chương trình Norhed
NTTS 1
NTTS 1
NTTS 2
NTTS 2
NTTS 3
NTTS 3
Trương Trọng Ánh_tốt nghiệp
Trương Trọng Ánh_tốt nghiệp
Trương Trọng Ánh_ngày hội khoa cơ khí
Trương Trọng Ánh_ngày hội khoa cơ khí
Trương Trọng Ánh_ĐTN xây dựng sân chơi trẻ em
Trương Trọng Ánh_ĐTN xây dựng sân chơi trẻ em
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh 2
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh 2
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh 3
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh 3
Trương Trọng Ánh_trung thu
Trương Trọng Ánh_trung thu
Trương Trọng Ánh_trung thu 2
Trương Trọng Ánh_trung thu 2
Trương Trọng Ánh_gala sinh viên
Trương Trọng Ánh_gala sinh viên
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy 2
Trương Trọng Ánh_đua mô hình tàu thủy 2
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh  4
Trương Trọng Ánh_mùa hè xanh 4
Mùa hè xanh
Mùa hè xanh
Trương Trọng Ánh_đóng tàu
Trương Trọng Ánh_đóng tàu
Trương Trọng Ánh_đóng tàu 2
Trương Trọng Ánh_đóng tàu 2
Hiến máu nhân đạo
Hiến máu nhân đạo
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng dạy mô phỏng điều động tàu
Huỳnh Lê Hồng Thái_giảng dạy mô phỏng điều động tàu
HTĐN_Sinh viên quốc tế
HTĐN_Sinh viên quốc tế
HTĐN_Sinh viên quốc tế_2
HTĐN_Sinh viên quốc tế_2
HTĐN_Sinh viên quốc tế_3
HTĐN_Sinh viên quốc tế_3
HTĐN_Sinh viên quốc tế_4
HTĐN_Sinh viên quốc tế_4
HTĐN_Sinh viên quốc tế_5
HTĐN_Sinh viên quốc tế_5
HTĐN_Sinh viên quốc tế_6
HTĐN_Sinh viên quốc tế_6
HTĐN_Sinh viên quốc tế_7
HTĐN_Sinh viên quốc tế_7